Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Płonnik pospolity - Polytrichum commune (Hedw.)
Rodzina: płonnikowate - Polytrichaceae


Płonnik pospolity
Opis: Mech ortotropowy. Typowy przedstawiciel rodzaju płonników występujący w Polsce. Łodyżka dorasta nawet do 60 cm wysokości, jest prosto wzniesiona i słabo rozgałęziona. Listki zielone, lancetowate, gęsto ułożone. Barwa ciemnozielona aż do błękitnozielonkawej.

Występowanie: Porasta wilgotne i podmokłe lasy i łąki oraz bagna. Wskazuje na proces zabagnienia.

Objęty częściową ochroną gatunkową


Kołobrzeg: Na terenach podmokłych i bagnistych, pospolity
gm. Kołobrzeg: Obrzeża torfowiska wysokiego Dźwirzyno (oddz. 207-212) oraz lasy między Dźwirzynem i kompleksem Lasów Państwowych (Ziarnek 2014); bór bagienny NW od Grzybowa: oddz. 204a (Ziarnek 2014, Bosiacka 2003); Torfowisko w oddz. 271j (Ziarnek 2014);
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las