Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Płaszczeniec marszczony - Buckiella undulata (Hedw.)
Rodzina: Plagiotheciaceae


Płaszczeniec marszczony
Płaszczeniec marszczony
Płaszczeniec marszczony
[ syn. Plagiothecium undulatum ]
Opis: Jest dużym, naziemnym, biało-zielonym mchem bocznozarodniowym, tworzącym rozległe darnie.

Występowanie: Najczęściej rośnie na siedliskach o bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, z tego względu występuje na obszarach nadmorskich i górskich. Na wschodzie kraju znane są jego stanowiska z Puszczy Białowieskiej. Na północy Polski występuje na Wolinie (Lisowski 1961), w Słowińskim Parku Narodowym (Mickiewicz 1980; Gos 1995) oraz na Pojezierzu Kaszubskim oraz w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na trzech stanowiskach.
Gatunek w literaturze uznawany jest za bardzo rzadki na północy Polski, jedynie w okolicy Słowińskiego Parku Narodowego podawany jest jako częsty. Jest gatunkiem łatwym do rozpoznania i oznaczenia nawet w terenie.
Zaliczany do górskich reliktów glacjalnych.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
Bartłomiej Hajek - "Nowe stanowiska mchu Buckiella undulata (Hedw.) Ireland w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Polska północno-zachodnia)"


Kołobrzeg: Kołobrzeski Las oddz. 42a obok drogi asfaltowej, 48c, 57bi skraj świerczyny; oddz. 20i - na skarpie jaru, oddz. 35 bd - świerczyna