Wstecz

[  Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Bielistka siwa - Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.
Rodzina: bielistkowate - Leucobryaceae


Bielistka siwa
Bielistka siwa
Opis: Tworzy poduszkowate, w stanie suchym sinozielone, w wilgotnym jasnozielone, zwarte, różnej wielkości (do 20 cm i więcej) darnie. Łodygi wysokości 5-30 cm, widlasto rozgałęzione, gęsto ulistnione, bez chwytników, na przekroju bez wiązki środkowej. Liście lancetowate, całobrzegie, u góry rurkowato zwinięte i zwężające się w krótko zaostrzony kończyk. Na przekruju poprzecznym blaszki liściowej widoczne są trzy warstwy komórek.

Występowanie: Występuje w borach iglastych i mieszanych, na glebach ubogich i silnie zakwaszonych. Świadczy o postępującej degradacji środowiska. Utrudnia naturalne odnowienie lasu.

Gatunek o znaczeniu wspólnotowym. Nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Kołobrzeg: Lasy m. Grzybowem i Dźwirzynem (Ziarnek 2014; Bosiacka 2003)
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las; Las Łasiński: kwaśne buczyny (Ziarnek 2014); kwaśne dąbrowy w lesie k. Starego Miasta (Ziarnek 2014); skraj brzeziny bagiennej w oddz. 62Ad (Ziarnek 2014);
gm. Gościno: Kwaśne buczyny na zboczach doliny Błotnicy i Parsęty