Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Soliród zielny - Salicornia herbacea L.
Rodzina: komosowate - Chenopodiaceae


Soliród zielny
Soliród zielny

[ Salicornia europea ]
Halofit obligatoryjny (bezwzględny). Unikatowy gatunek występujący na łąkach halofilnych. Rośnie wyłącznie na glebach o dużej zawartości soli.
Pierwsza informacja o występowaniu solirodu w Polsce pochodzi z XIX w. z Wolina. W okresie powojennym nie odnaleziono tego stanowiska. Kolejne stanowisko, podawane przez Preussa (1910-1912) z Kołobrzegu na wyspie Solnej potwierdzono i opisano w 1961 r. (Piotrowska). Stanowisko to całkowicie zanikło w latach 80-tych XX w. (czytaj). W 1977 r. odkryto źródliskowe solniska z solirodkiem na Wyspie Chrząszczewskiej (Ćwikliński). Przetrwały tam dwa niewielkie płaty tego zbiorowiska. Na kolejne niewielkie i zanikające stanowisko (kilkanaście osobników) natrafiono 5 km na południe od Wyspy Chrząszczewskiej w pobliżu rzeki Dziwny.
Śródlądowe nieliczne stanowiska solirodka są pochodzenia antropogenicznego.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status EN - zagrożony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; E - wymierający

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Nieistniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Kanału Drzewnego i Parsęty na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty. Obecnie tu nie występuje. Badania prowadzone w 2006 r. wykazały nowe stanowiska na W od ul.Krzywoustego
gm. Kołobrzeg: Solniska k/Budzistowa