Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Torfowiec spiczastolistny - Sphagnum cuspidatum (Ehrh. ex Hoffm.)
Rodzina: torfowcowate - Sphagnaceae


Torfowiec spiczastolistny
Opis: Mech o zmiennym pokroju, o łodyżce dorastającej najczęściej do 15 cm, barwy zielonej lub żółtozielonej. U form wodnych wykształcają się wyraźne, gwiazdkowate główki. Listki łodyżkowe trójkątne, z lekko zaostrzonym szczytem, długości ok. 1,4 mm i szerokości do 1 mm. Listki gałązkowe wąskie, na szczycie podwinięte i niewyraźnie ząbkowane, długości do 2,5 mm i szerokości ok. 0,5 mm.

Występowanie: Występuje głównie na torfowiskach przejściowych oraz w dolinkach mszarnych torfowisk wysokich. Rośnie zazwyczaj bezpośrednio w wodzie oraz w miejscach silnie podtopionych, często w jeziorach śródtorfowiskowych i dołach potorfowych. Jako gatunek charakterystyczny dla dolinek charakteryzuje się mmniejszą chłonnością wody niż torfowce na szczytach kępek.

Uwaga: Do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową


gm. Kołobrzeg: Torfowisko wysokie Dźwirzyno (oddz. 210, 211) (Ziarnek 2014)